dilluns, 7 de maig de 2018

CARAGOOOOLS!! PER REPASSAR:Subratlla les dues vocals juntes que hi ha a les paraules següents i marca si formen diftong o no:
   
        Completa les formes d’aquests participis:
 
Masculí singular
Femení singular
Masculí plural
Femení plural
traduït
 
 
 
 
reduïda
 
 
 
 
produïts
 
 
 
 
conduïdes
Tots els participis d’aquest exercici pertanyen a la regla ............ 
Completa les frases següents amb la forma que hi corresponga del verb entre

parèntesis:
-     T’estic molt .........(AGRAIR) per tots els favors que m’has fet.
-     Mentre jo ..........................(PRODUIR), els del costat s’enfonsaven.
-     Anit observava com el sopar es .....................(COURE) a poc a poc.
-     ................................ (INTRODUIR) la targeta de cara a vosaltres.
-     Convé que vosaltres mateixos ho .........................(DEDUIR) en pocs minuts.
-     El sucre no es ...........................(DILUIR) prou bé perquè el café era fred.
-     Cal que vosaltres ...........................(DISMINUIR) les despeses generals.
-     .............................(POSSEIR) tanta riquesa que ni sabia el que tenia.
-     Mentre estaven els llums encesos, el cartell ............................(LLUIR) amb força.
-     Per favor: .........................(INCLOURE) també la sol·licitud.
  


Posa dièresi, accent o res a aquestes paraules, segons pertoqui:
unguent, veinat, Lluis, decaiment, conduies, peuc, causar, aquífer, empaquetar, reincidir,
europeista, creilla, produieu, agrairia, linguista, adquisició, reduint, reunificar, llenguatge,
peuet, proteina, obeim


 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada